Marc Barceló
Realitzador i càmera
La manera amb què el Marc tracta la imatge no és a l'abast de gaire realitzadors al nostre país. Això li ha valgut el reconeixement professional de grans companyies i un volum de feina important. Canela fina, vaja.